Top sellers

Информация

Manufacturers

No manufacturer

Specials

Suppliers

No supplier

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от sokche.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

Името и адреса ни – фирма "Интерсофтпро " ООД, адрес за кореспонденция: гр.София, ул.будапеща 13, и седалище гр.София,жк.Младост 3 бл.328,вх.в, email: info@intersoftpro.com, Булстат 131150725, регистриранa по закона за ДДС, МОЛ Николай Нероев.

Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт

Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в страницата Доставки.

Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

Начините за Доставка са описани подробно в страницата Доставки.

Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

При установяване на грешки при въвеждането на информация, моля свържете се с нас по телефона или чрез email за коригиране на нередностите.

Всяка поръчка извършена от сайта се потвърждава и се приема по телефона след приемане на заявлението за поръчка.

Всички договори могат да бъдат сключени единствено на Български език.